Psychoterapia to metodyczne stosowanie określonych technik psychologicznych w celu doprowadzenia chorego do stanu równowagi emocjonalnej. Zakres działania psychoterapii jest bardzo rozległy: od zaburzeń charakteru i nerwic, do chorób psychosomatycznych a nawet psychoz. Wszystkie metody psychoterapeutyczne oparte są na porozumieniu między terapeutą a chorym i mają te same cele, to znaczy: pełny rozwój osobowości i lepszą integrację społeczną pacjenta.

Psychoterapia opiera się na:
  • zaufaniu chorego do terapii i do osoby terapeuty,
  • więzi powstającej między nimi i wzajemnym zrozumieniu, dzięki czemu pacjent może swobodnie wyrazić swoje problemy, nie obawiając się, że zostanie źle oceniony, wyzwolić (werbalnie) popędy i poddać w wątpliwość swój dotychczasowy obraz samego siebie.
W takiej relacji międzyludzkiej pacjent uczy się modyfikować swoje postawy wobec samego siebie i wobec świata zewnętrznego, lepiej dopasowywać się do rzeczywistości. Metody używane w psychoterapii są dostosowane do indywidualnych przypadków.