O nas

Psychoterapia to metodyczne stosowanie określonych technik psychologicznych w celu doprowadzenia chorego do stanu równowagi emocjonalnej. Zakres działania psychoterapii jest bardzo rozległy: od zaburzeń charakteru i nerwic, do chorób psychosomatycznych a nawet psychoz. Wszystkie metody psychoterapeutyczne oparte są na porozumieniu między terapeutą a chorym i mają te same cele, to znaczy: pełny rozwój osobowości i lepszą integrację społeczną pacjenta.

Psychoterapia opiera się na:
 • zaufaniu chorego do terapii i do osoby terapeuty
 • więzi powstającej między nimi i wzajemnym zrozumieniu, dzięki czemu pacjent może swobodnie wyrazić swoje problemy, nie obawiając się, że zostanie źle oceniony, wyzwolić (werbalnie) popędy i poddać w wątpliwość swój dotychczasowy obraz samego siebie
W takiej relacji międzyludzkiej pacjent uczy się modyfikować swoje postawy wobec samego siebie i wobec świata zewnętrznego, lepiej dopasowywać się do rzeczywistości. Metody używane w psychoterapii są dostosowane do indywidualnych przypadków.

Oferta

Przykładowe objawy/trudności z którymi możecie się Państwo do nas zgłaszać i nad czym możemy wspólnie pracować:
 • stres, wyzwania oraz kryzysy życiowe
 • leczenie depresji, zaburzenia afektywne
 • leczenie nerwic, zaburzenia depresyjno-lękowe
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia snu
 • sytuacje straty takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zdrowia
 • obniżony nastrój, zmęczenie życiowe, niepokój, brak satysfakcji
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego młodzieży, zaburzenia zachowania
 • niska samoocena
 • zaburzenia psychosomatyczne (w przypadku odczuwania dolegliwości somatycznych bez wyraźnej przyczyny medycznej)
 • problemy w relacjach małżeńskich, z dziećmi, rodziną
 • wszystkich tych przypadkach w których potrzebują Państwo pomocy psychologa, psychoterapeuty

Oferujemy także prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Zespół

Izabela Pelc Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydział psychologii oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. Prowadzi psychoterapię opartą o paradygmat psychodynamiczny, udziela porad i konsultacji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe: uczestniczy w konferencjach, sympozjach, szkoleniach. Jak dotąd, uzyskała kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu min. radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, radzenia sobie ze stresem, seksualność u osób niepełnosprawnych, agresja u dzieci autystycznych i z głębokim upośledzeniem umysłowym, integracja i aktywizacja grupy. Praktykę prowadzi pod stałym nadzorem superwizyjnym indywidualnym i grupowym superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pomoc kieruje do wszystkich osób doświadczających cierpienia, ale także do tych, którzy chcieliby lepiej poznać siebie, zwiększyć samoświadomość, rozwijać się i dzięki temu polepszyć swój dobrostan w różnych obszarach życia. Oferuje także prowadzenie szkoleń i warsztatów. W pracy przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

663 375 545

Rafał Rutkowski Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne nr certyfikatu 96. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Kurs Interwencji Kryzysowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym, prowadzi szkolenia i warsztaty. Praktykę prowadzi pod stałym nadzorem superwizyjnym. W pracy przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

667 262 550

Iwona Rzepecka Psycholog i specjalista terapii uzależnień, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze (szkolenie akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Uzyskała specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii – praca z trudnym klientem, praca z osobami posiadającymi problemy w zakresie właściwej adaptacji, radzenia sobie ze stresem, z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości, uzależnieniami i inne. Ukończyła szkolenie dotyczące podstaw psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach naukowych Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży. Praktykę prowadzi pod stałym nadzorem superwizyjnym. W pracy przestrzega zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

505 423 514

Cennik

psychoterapia indywidualna
100 złotych za spotkanie

psychoterapia partnerska
150 złotych za spotkanie

konsultacje i poradnictwo seksuologiczne
130 złotych za spotkanie

Czas trwania spotkania wynosi 45 - 50 minut. Ilość spotkań i częstotliwość sesji ustalane są indywidualnie, w zależności od charakteru trudności pacjenta.

Szkolenia

Ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, szpitale). Zakres tematyczny oraz długość trwania szkoleń są dostosowywane do wymagań i potrzeb każdego z klientów.

Dotychczas prowadzone wybrane szkolenia

2008r. – 2019r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Podyplomowe Studium Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii; Terapia zaburzeń preferencji seksualnych

2009r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Chojnice
Młodociani sprawcy przestępstw seksualnych – diagnoza i postępowanie terapeutyczne

2010r.

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Psychologii Stosowanej; Wprowadzenie do seksuologii klinicznej

2010r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Zespoły kuratorskie przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy; Specyficzne zjawiska przestępczości seksualnej nieletnich

Kontakt

Gabinety Psychoterapii

ul. Ks. J. Jałowego 6a/23
35-010 Rzeszów

telefony kontaktowe
Izabela Pelc - 663 375 545
Rafał Rutkowski - 667 262 550
Iwona Rzepecka - 505 423 514

mail:rzeszow.psychoterapia@gmail.com

© Gabinet Psychoterapii 2019